DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
10 000 000 PLN
1 198,04 PLN/m2
TORUŃ
Opis
Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 26/34 na sprzedaż.

Działki ewidencyjne o numerach 130/16 i 130/17, obręb 57, położone są na obszarze oznaczonym w MPZP symbolem J4-U18. Dla terenu oznaczonego symbolem J4-U18, określono przeznaczenie zabudowy usługowej.

Decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30-06-2017r. MPU-X-793/1/2017, uznano za zasadne wprowadzenie zmian w przeznaczeniu terenu, funkcje i parametry zabudowy powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy usługowo- mieszkaniowej wzdłuż ul. Szosa Lubicka – osiedle "Winnica". Osiedle "Winnica" położone jest na obszarze oznaczonym w planie symbolem J4-U/MW13.

W związku z powyższym, wyliczenia oparte są o ustalenia w MPZP dla obszaru J4-U/MW13.
Powierzchnia działek: 8347m2. Istniejąca zabudowa:
• 1 budynek biurowy o powierzchni całkowitej ok 2.000m2,
• 1 budynek magazynowy o powierzchni całkowitej ok 4.000m2
Ustalenia planu:
• przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
• obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu
• maksymalny procent powierzchni zabudowy poszczególnych działek budowlanych: 60%
• wysokość zabudowy: maksymalnie 15m i od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, dla nowej zabudowy lokalizowanej w północnej części terenu J4-U/MW13 - max. 18M i 5 kondygnacji nadziemnych
• nakaz zachowania min. 25% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej
• minimalny wskaźnik miejsc postojowychdla samochodów: 1 miejsce na jedno mieszkanie, 1 ogólnodostępne miejsce na 50m2 powierzchni użytkowej usług.

Cena nieruchomości: 10 000 000 zł netto

Cena do negocjacji.
Szczegóły oferty

Numer oferty335348

Cena10 000 000 PLN

Cena za m21 198,04 PLN

Powierzchnia działki8 347 m2

Przeznaczenie działkiKomercyjna

Szerokość działki (mb.)82

Długość działki (mb.)107

Ukształtowanie działkiPłaska